תנ"ך - שמואל ב פרק כד פסוק יד - ויאמר דוד אל־גד צר־לי מאד נפלה־נא ביד־ה' כי־רבים רחמו וביד־אדם אל־אפלה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...