תנ"ך - שמואל ב פרק כד פסוק טז - וישלח ידו המלאך ׀ ירושלם לשחתה וינחם ה' אל־הרעה ויאמר למלאך המשחית בעם רב עתה הרף ידך ומלאך ה' היה עם־גרן האורנה הארונה היבסי: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...