תנ"ך - ויבא־גד אל־דוד ביום ההוא ויאמר לו עלה הקם לה' מזבח בגרן ארניה ארונה היבסי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...