תנ"ך - שמואל ב פרק כד פסוק כב - ויאמר ארונה אל־דוד יקח ויעל אדני המלך הטוב בעינו בעיניו ראה הבקר לעלה והמרגים וכלי הבקר לעצים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...