תנ"ך - הכל נתן ארונה המלך למלך ס ויאמר ארונה אל־המלך ה' אלהיך ירצך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...