תנך - ספר שמואל ב פרק כד פסוק כד

יש ללחוץ על אחד ממופעי הפסוק על מנת לפתוח את הפרק לעיון בתצורה המתאימה: