תנ"ך - ויאמר המלך אל־ארונה לא כי־קנו אקנה מאותך במחיר ולא אעלה לה' אלהי עלות חנם ויקן דוד את־הגרן ואת־הבקר בכסף שקלים חמשים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...