תנ"ך - ספר שמואל ב פרק ג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים