תנ"ך - שמואל ב פרק ג פסוק ב - וילדו ויולדו לדוד בנים בחברון ויהי בכורו אמנון לאחינעם היזרעאלת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...