תנ"ך - וישמע דוד מאחרי כן ויאמר נקי אנכי וממלכתי מעם ה' עד־עולם מדמי אבנר בן־נר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...