תנ"ך - שמואל ב פרק ה פסוק יד - ואלה שמות הילדים לו בירושלם שמוע ושובב ונתן ושלמה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...