תנ"ך - שמואל ב פרק ה פסוק טו - ויבחר ואלישוע ונפג ויפיע:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...