תנ"ך - שמואל ב פרק ה פסוק יט - וישאל דוד בה' לאמר האעלה אל־פלשתים התתנם בידי פ
ויאמר ה' אל־דוד עלה כי־נתן אתן את־הפלשתים בידך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...