תנ"ך - שמואל ב פרק ה פסוק ב - גם־אתמול גם־שלשום בהיות שאול מלך עלינו אתה הייתה היית מוציא המוציא והמבי את־ישראל ויאמר ה' לך אתה תרעה את־עמי את־ישראל ואתה תהיה לנגיד על־ישראל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...