תנ"ך - שמואל ב פרק ה פסוק כ - ויבא דוד בבעל־פרצים ויכם שם דוד ויאמר פרץ ה' את־איבי לפני כפרץ מים על־כן קרא שם־המקום ההוא בעל פרצים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...