תנ"ך - שמואל ב פרק ה פסוק כג - וישאל דוד בה' ויאמר לא תעלה הסב אל־אחריהם ובאת להם ממול בכאים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...