תנ"ך - שמואל ב פרק ה פסוק ד - בן־שלשים שנה דוד במלכו ארבעים שנה מלך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...