תנ"ך - שמואל ב פרק ה פסוק ז - וילכד דוד את מצדת ציון היא עיר דוד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...