תנ"ך - שמואל ב פרק ה פסוק ח - ויאמר דוד ביום ההוא כל־מכה יבסי ויגע בצנור ואת־הפסחים ואת־העורים שנאו שנואי נפש דוד על־כן יאמרו עור ופסח לא יבוא אל־הבית:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...