תנ"ך - שמואל ב פרק ו פסוק יז - ויבאו את־ארון ה' ויצגו אתו במקומו בתוך האהל אשר נטה־לו דוד ויעל דוד עלות לפני ה' ושלמים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...