תנ"ך - ויאמר דוד אל־מיכל לפני ה' אשר בחר־בי מאביך ומכל־ביתו לצות אתי נגיד על־עם ה' על־ישראל ושחקתי לפני ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...