תנ"ך - שמואל ב פרק ו פסוק ז - ויחר־אף ה' בעזה ויכהו שם האלהים על־השל וימת שם עם ארון האלהים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...