תנ"ך - ספר שמואל ב פרק ז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים