תנ"ך - שמואל ב פרק ז פסוק יג - הוא יבנה־בית לשמי וכננתי את־כסא ממלכתו עד־עולם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...