תנ"ך - שמואל ב פרק ז פסוק טו - וחסדי לא־יסור ממנו כאשר הסרתי מעם שאול אשר הסרתי מלפניך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...