תנ"ך - ותקטן עוד זאת בעיניך אדני ה' ותדבר גם אל־בית־עבדך למרחוק וזאת תורת האדם אדני ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...