תנ"ך - שמואל ב פרק ז פסוק כ - ומה־יוסיף דוד עוד לדבר אליך ואתה ידעת את־עבדך אדני ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...