תנ"ך - שמואל ב פרק ז פסוק כא - בעבור דברך וכלבך עשית את כל־הגדולה הזאת להודיע את־עבדך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...