תנ"ך - שמואל ב פרק ז פסוק כו - ויגדל שמך עד־עולם לאמר ה' צבאות אלהים על־ישראל ובית עבדך דוד יהיה נכון לפניך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...