תנ"ך - שמואל ב פרק ז פסוק ג - ויאמר נתן אל־המלך כל אשר בלבבך לך עשה כי ה' עמך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...