תנ"ך - שמואל ב פרק ז פסוק ד - ויהי בלילה ההוא ס ויהי דבר־ה' אל־נתן לאמר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...