תנ"ך - שמואל ב פרק ז פסוק ה - לך ואמרת אל־עבדי אל־דוד ס כה אמר ה' האתה תבנה־לי בית לשבתי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...