תנ"ך - שמואל ב פרק ז פסוק ח - ועתה כה־תאמר לעבדי לדוד כה אמר ה' צבאות אני לקחתיך מן־הנוה מאחר הצאן להיות נגיד על־עמי על־ישראל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...