תנ"ך - וישם דוד נצבים בארם דמשק ותהי ארם לדוד לעבדים נושאי מנחה וישע ה' את־דוד בכל אשר הלך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...