תנ"ך - וישמע תעי מלך חמת כי הכה דוד את כל־חיל הדדעזר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...