תנ"ך - ספר שמואל ב פרק ט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים