תנ"ך - שמואל ב פרק ט פסוק ח - וישתחו ויאמר מה עבדך כי פנית אל־הכלב המת אשר כמוני:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...